Bättre villkor för doktorand

12 januari 2004

Doktorander lever ett för osäkert liv, åtminstone när det
gäller finansieringen av deras tjänster. Därför bör högskoleförordningen ändras, anser Högskoleverket (rapport 2003:33). Bland annat bör finansieringen skrivas in i studieplanen.

Högskoleverket anser också att det i studieplanen mer noggrant ska skrivas in vad som gäller om handledning och
institutionstjänstgöring, för att förhindra »överutnyttjande av doktoranden«. www.hsv.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida