Bedöm såret med datoriserat beslutsstöd

Du som möter patienter med sår kan snart med datorns hjälp bedöma vilken typ av sår patienten har och hur det ska behandlas.

21 april 2004

– Det är svårt att känna igen en sårinfektion i ett bensår, men det är nödvändigt för en effektiv behandling. Med färre sjuksängar och minskad specialistsjukvård för bensårspatienter, samtidigt som de som drabbas blir allt fler, kommer sårvården att spridas ut i närsjukvården. Därför välkomnar jag verkligen tekniken med telemedicin och ett IT-stöd för sårbehandling.

Det sa Christina Lindholm, sjuksköterska, docent och vårdforskningschef på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, vid gårdagens konferens Morgondagens sårbehandling ? i dag i Stockholm. Bertil Marklund, docent och chef för primärvårdens FoU-enhet i landstinget i Halland, presenterade en prototyp av ett IT-baserat beslutsstöd för sårbehandling. Med hjälp av den ska läkare och sjuksköterskor vägledas i bedömningen av sår.

Lots till rätt behandling

Det första steget i beslutsstödet är att se vad det är för slags sår. Användaren möts av flera rutor där olika sårtyper beskrivs kortfattat, väljer den beskrivning som stämmer och kommer då vidare i programmet.

För den som behöver mer hjälp i bedömningen finns fördjupade texter.

I nästa steg finns bilder på hur den valda sårtypen kan se ut och därefter vilka undersökningar som bör göras för en säker diagnos.

Så snart en beskrivning inte stämmer, backar man och väljer en annan ruta som stämmer bättre.

Slutligen kommer användaren fram till rätt diagnos. Med hjälp av den lotsar programmet vidare till rätt behandling.

I slutet av året kommer det datoriserade beslutsstödet att finnas på en cd som varje år uppdateras med de senaste forskningsrönen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida