Bedömd

Bedömd

Kliniska examinationer. Handbok för sjuksköterskestudenter på grund- och avancerad nivå.Sofia Almerud Österberg & Carina Elmqvist (red)?Studentlitteratur 2015www.studentlitteratur.se

4 november 2015

Kliniska examinationer förekommer i de flesta sjuksköterskeutbildningar. Där ska studenten väva ihop den praktiska och teoretiska delen. När exempelvis blodtrycksmätning examineras ska studenten också känna till de teoretiska delarna, som vad det diastoliska och systoliska blodtrycket innebär och vilka nivåer som är normala.

Många sjuksköterskestudenter berättar om att de kliniska examinationerna kan vara nog så svåra som de teoretiska. Dessutom känner sig vissa mer nervösa för att även det de säger bedöms.?I boken Kliniska examinationer går författarna igenom några av de vanliga examinationerna. Men en stor del av boken ägnas åt begrepp som lärande, kunskap och examinationer.?

Liknande böcker finns sedan tidigare på den brittiska och amerikanska marknaden, men det här är den första i Sverige. LW

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida