Behålla önskescheman eller tänka nytt?

Vårdförbundet vill att kompetens och behov ska avgöra vem som arbetar och när. Men medlemmarna värnar sina önskescheman. I Ängelholm pågår diskussioner inför ett försök till nytänkande.

1 september 2006

Kombinationen av kunskap, kompetens och ambition ser olika ut hos var och en. Därför är en sjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska inte utbytbar mot en annan.

– I dag förväntas det att alla gör samma sak. Om vi i stället bygger en organisation som tar till vara det unika hos varje medlem kan vi ge en effektivare vård. Patientens behov blir bättre tillgodosedda och samtidigt tillfredsställs individens utvecklingsvilja.

Det säger Cecilia Helldén, ombudsman på Vårdförbundet. Hon har arbetat med arbetstidsfrågor i tio år och tycker att förändringarna när det gäller synen på arbetstid går alldeles för långsamt. Vårdförbundets policy om arbetstider har funnits lika länge. Målet är att det ska vara verksamhetens behov av kompetens som ska avgöra vem som ska arbeta med vad och när.

På sjukhuset i Ängelholm är Cecilia Helldén engagerad i att dra i gång ett projekt om arbetstider. Anette Richardson, ombudsman även hon, är här för att tala om profession och kunskapsutveckling på ett möte. Hon säger att sjuksköterskorna framgångsrikt har kämpat för sin professionalisering det senaste årtiondet, men att det ännu finns saker kvar att göra.

– Fortfarande kan man höra chefer som säger: »Jag är sjuksköterska i botten.« Hur många läkare säger så om sin profession, frågar Anette Richardson retoriskt.

Det handlar om ett förhållningssätt till sin professionella kunskap, och om att se det unika med den.

– I sjukvården resoneras det i termer av att så och så många sjuksköterskor ska det vara. Men hur kan vi få en lärande organisation där vi delger varandra kunskaper?

Dagens patienter förväntar sig aktuell kunskap från professionen för att kunna ta egna beslut om sin hälsa. Varför är det då så svårt att förändra synen på kompetens och anpassa arbetstiderna efter de krav som patienterna har? Vårdfacket har identifierat olika hinder i samtal med medlemmar, förtroendevalda och arbetsgivare på Ängelholms sjukhus. Läs om hindren på nästa sida.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida