Behandling med antidepressiva måste följas upp

4 augusti 2006

I Socialstyrelsens uppföljning av behandling och omhändertagande vid psykisk ohälsa framgår att 40 procent av patienterna inte hade någon avtalad återbesökstid. Socialstyrelsen konstaterar att behandling med antidepressiva läkemedel måste följas upp och utvärderas bättre. Även sjukvårdens möjligheter att erbjuda samtalsbehandling behöver bli bättre.

Däremot visade undersökningen att patienterna i stor sett är nöjda med vården.

Läs rapporten på www.socialstyrelsen.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida