Behandling vid hiv allt mer framgångsrik

12 januari 1998

Mycket har hänt i behandlingen av hiv, rapporterade forskare på läkarstämman och menade att hiv kanske är på väg att bli en kronisk, behandlingsbar infektionssjukdom som inte absolut måste leda till aids och död. Cirka 60 nya aidsfall inrapporteras nu till Smittskyddsinstitutet varje år mot långt högre siffror tidigare, berättade infektionsläkare Anders Sönnerborg vid Huddinge sjukhus.

Nya kunskaper om själva infektionen och bättre möjligheter att kunna följa sjukdomsaktiviteten tack vare snabbare och säkrare test för att mäta virusmängden i blodet, men framför allt bättre möjligheter att behandla sjukdomen med nya antivirala läkemedel, som ges flera i kombination, är orsaken till den gynnsamma utvecklingen.

De första riktigt potenta läkemedlen mot hiv kom 1994. I kombination med AZT, som tidigare var den enda bromsmedicinen, har de goda resultaten visat sig. Kombinationsterapin har till och med visat sig kunna få aidssymtom som karposis sarkom och svåra infektioner att gå tillbaka.

Resultaten har gjort att den avdelning som förut fanns på Södersjukhuset i Stockholm för inneliggande patienter med aids har kunnat stängas. Arbetet på att få ett vaccin mot hiv fortsätter. Läkemedelsbehandlingen av sjukdomen är dyrbar och kan därför inte ges till alla sjuka i U-länderna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida