Bemötande

Bengt AnderssonInnan gränsen är nådd. Att räcka till - dag efter dag! 95 sidor. Benedictum 2004 ISBN 91-974462-3-8

9 augusti 2004

Man kan inte räcka till för alla. I mötet med den hjälpsökande gäller det att kunna bistå utan att själv ta slut, att hitta en ömsesidig respekt för varandra och varandras situation. Alla som arbetar i eller utbildar sig till yrken av stödjande karaktär, där man möter människor som behöver hjälp, kan känna av svårigheten att sätta gränser. Boken kan ses som ett stöd i dessa situationer.

Arbetar man med sig själv som främsta verktyg är det viktigt att inse att det inte går att klara av alla slags människor eller situationer. En kontaktgrupp att diskutera sina problem med och på så sätt få hjälp att hjälpa kan då vara bra.

Författaren tar gärna del av dina tankar och erfarenheter
i ämnet via e-post: bengt.anderssonvuxendialog.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida