Bensår. Sjuksköterskor prisas
för webbaserad rådgivning

5 januari 2011

Siv Leijon och Sonja Wollecki på ben­sårscentrum vid Skaraborgs sjukhus får ett stipendium på 20?000 kronor för sitt arbete med webbaserad rådgivning om bensår. Hemsidan innehåller kvalitetssäkrade dokument, filmer, instruktioner och presentationer om bensår.

www.vgregion.se/skas?Sök:Bensår

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida