Berättelser från vården

9 augusti 1999

Hur ser verkligheten ut för dem som arbetar i vården
i slutet av 90-talet, och vilka förhoppningar har de om framtiden?
    
Att vården befolkas av många hängivna eldsjälar är man beredd att tro på när man läst denna bok. En färdtjänstchaufför, en medicinskt ansvarig sjuksköterska i en kommun, ett vårdbiträde i hemtjänst, en farmacevt, en ambulanssjukvårdare och många fler berättar om sig själva – som människor och som yrkesmänniskor. Nedskärningar, omorganisationer och hårdare arbetstakt finns med i deras berättelser om arbetet, ändå lyckas de hålla intresset och engagemanget vid liv att hjälpa sjuka människor. 

»Vrede är min bevekelsegrund för att genomföra detta projekt«, säger allmänläkaren Björn Carlsson, bokens författare, som gärna debatterar sjukvårdsfrågor. Han gick över till privat verksamhet när husläkarreformen trädde i kraft 1994. Med upprop i de vårdanställdas fackliga tidningar fick han svar från många som ville ge sin personliga berättelse. Han har dessutom intervjuat och porträtterat några av vårdens makthavare, som förra socialministern, riksdagsledamoten Barbro Westerholm och landstingspolitikern Herta Fischer.

Författare Björn Carlsson 
Titel Rapport från verkligheten – människor i vården
reflekterar,
143 sidor 
Förlag Kommentus 1999 
Cirkapris 254 kronor 
ISBN 91-7345-081-2

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida