Beroende

Ur Vårdfackets temabilaga om Beroende, som du kan beställa genom att klicka på länken till höger.

7 oktober 2005

?Anpassa stegen efter viljan till förändring?
Ju tidigare ett riskbeteende uppmärksammas, desto större är möjligheterna att hjälpa någon att ändra livsstil. Motiverande samtal är en enkel och effektiv preventionsmetod där samarbetet med patienten utgör grunden.

Otrygg uppväxt ökar risken för beroende
Studier på råttor visar att uppväxtmiljön kan ge neurokemiska förändringar på hjärnan som påverkar individens alkoholbeteende. Trygghet förefaller kunna skydda mot hög konsumtion av alkohol medan en otrygg uppväxt kan utgöra en riskfaktor.

Nya nervceller kan ge beroende
Vid måttlig alkoholkonsumtion ökar nybildningen av nervceller i hjärnan. Det kan bidra till att ett beroende utvecklas.

Anabola steroider aktiverar hjärnans belöningssystem
Vid missbruk av anabola androgena steroider ökar nivån av signalsubstanser som anses viktiga för aggressivt beteende. Mycket talar dessutom för att steroiderna är beroendeframkallande.

Nikotin kan vara inkörsport till alkoholberoende
Gravida ska helst inte använda nikotin alls. Att ersätta cigaretterna med snus eller nikotintuggummi eller nikotinplåster är ingen bra utväg. Stora doser nikotin riskerar att ge det blivande barnet bestående hjärnskador och kan leda till framtida missbruk och kriminalitet.

Gravida slutar dricka när de skrivs in på mvc
De flesta gravida kvinnor slutar helt att dricka alkohol när de har skrivits in på mödravården. Skriv därför in kvinnan tidigt, så att hon verkligen känner att hon är gravid.

Öppenvård dygnet runt fungerar bra för ungdomar
Multisystemisk terapi, MST, kan vara ett alternativ till institutionsvård. Ungdomar och deras familjer får hjälp av terapeuter 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan under sex månader.

Snabbt erbjudande om samtal ökar ungdomars motivation
Beroendecentrum Stockholm och Maria ungdom samverkar med polisen för att kunna erbjuda ungdomar motiverande samtal direkt efter att de blivit gripna.

Nätverksträffar hjälpte kvinnor att bli drogfria
Efter vården på LVM-hemmet arrangerar kvinnornas kontaktperson träffar med deras privata och professionella nätverk.

Unga lär sig att dricka med måtta
Unga vuxna har den högsta och mest frekventa konsumtionen av alkohol. Men med skadereducerande prevention kan man lära dem att dricka medvetet.

Rädsla och förändring motiv till behandling
En studie från Göteborg visar att det var rädsla för panikångestattacker och minnesförluster, men också funderingar om livets mening som fick patienterna att söka hjälp för sitt beroende.

Alkohol är den faktor som ökar våldsrisken mest
Alkohol ökar risken för att psykiskt störda personer ska begå våldsbrott. Däremot visar ny forskning att kombinationen med bensodiazepiner inte ger någon sådan ökad risk.

Case management tvingar vårdgivare att samverka
Patienter med psykisk störning och missbruksproblem tappas ofta bort mellan olika vårdgivare. Bristen på samordning gör att Stockholms läns landsting inför en case management-modell.

Psykossjuka missbrukare får hjälp av specialteam
I Lund har socialtjänsten tillsammans med psykiatrin bildat ett gemensamt öppenvårdsteam som enbart riktar sig till psykotiska personer med missbruksproblem. Hittills har modellen varit framgångsrik.

Psykiska problem leder unga in i missbruk
Flertalet ungdomar som börjar missbruka alkohol och droger drivs in i missbruket på grund av en underliggande psykiatrisk problematik. Det visar en ännu opublicerad studie gjord på ungdomar som tas emot på Maria Ungdom beroendecentrum i Stockholm.

?Cyniskt neka heroinister subutex och metadon?
Till skillnad från vid amfetamin? och cannabismissbruk finns effektiv medicinsk behandling mot opiatberoende. Enligt Markus Heilig är det obegripligt att vi i Sverige inte mer använder oss av denna möjlighet.

Rädslan att vara oälskad styr den medberoende
Runt de flesta personer med beroendeproblem finns familj, vänner och kolleger. Många av dem blir medberoende, en anpassning till andras beteende som är har lärts in redan i barndomen.

Kvinnor dricker ensamma ? som belöning eller tröst
Kvinnor dricker i sin ensamhet, när de lagar mat eller har lagt barnen. När de lustfyllda ritualerna övergår i tvång och beroende är det som om något har tagits ifrån dem.

Misstror sin förmåga att hjälpa missbrukare
Redan en enkel rådgivning kan vara tillräckligt för att få en riskbrukare att minska sin alkoholkonsumtion. Trots det är det få läkare och sjuksköterskor inom primärvården som frågar sina patienter om deras alkoholvanor.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida