Beslut om frizoner – men vad är det?

Förvirringen är stor i Västernorrland. Ingen verkar veta vad landstingsstyrelsens beslut om försök med frizoner innebär. Ändå har alla vårdcentraler i Örnsköldsvik ansökt om att få bli frizon.

11 juni 2001

Målet med landstingsstyrelsens beslut om alternativa driftsformer är att alla vårdcentraler i länet ska teckna egna avtal med landstinget. I beslutet sägs dessutom att på maximalt fyra ställen får försök göras med entreprenad samt – och det är det helt nya – att försök ska göras med frizoner.

Men vad frizoner egentligen innebär verkar ingen veta.

– Nej, jag vet inte vad det innebär,  säger Britt-Mari Johansson, Vårdförbundet i Örnsköldsvik.

Liknar intraprenad
Leif Tunman på landstingets kansli i Härnösand kan inte heller förklara begreppet.

– Tanken är att man ska kunna frångå en del regler som finns inom landstinget i dag, till exempel friare rekrytering, men frizoner vet jag inte om man kan kalla det. Där tror jag att vårdcentralerna i Örnsköldsvik har missuppfattat det hela.

På frågan om frizon kan vara samma sak som intraprenad, svarar han:

– Ja, egentligen är det så.

Även om begreppet är diffust, är grundtanken i landstings-styrelsens beslut klar. Alla vårdcentraler i länet ska lämna dagens anslagssystem och i stället teckna avtal med landstinget. Avtalet ger dem en summa pengar som kan användas friare än dagens anslag. Genom avtal blir det inte längre möjligt att, som idag, komma och begära extra anslag om budgeten överskrids.

– På pluskontot finns att varje vårdcentral måste precisera exakt vad den ska klara av och kostnaderna. Ett minus är osäkerheten över vad som ska ingå. All verksamhet? Bara läkarnas verksamhet? Och om något hamnar utanför, till exempel distriktssköterskornas arbete, vem tar då ansvar för detta? säger Britt-Mari Johansson.

Hon är också rädd för vad som ska hända med utbildning och kompetensutveckling – vem ansvarar för detta?

Frizoner är vanliga i en del utvecklingsländer. I frizonerna erbjuds utländska företag att etablera sig. Lockbetet är bland annat få regler eller inga regler alls när det gäller bland annat arbetsrätt, löner och andra arbetsvillkor.

Intraprenad är en sorts entreprenad, men inom landstingets ramar. De anställda i en intraprenad står fortfarande på landstingets lönelista medan de vid en entreprenad övergår till att vara privatanställda.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida