Beslut om KUB-test tas gemensamt

Beslut om KUB-test tas gemensamt
KUB-undersökningen innebär att man dels lämnar ett blodprov som mäter vissa graviditetshormoner, dels genomgår en särskild ultraljudsundersökning. Arkivbild: Colourbox

Nästan alla par ser beslutet att ta testet eller avstå som okomplicerat och få par ångrade sig efteråt, visar barnmorskan Inger Wätterbjörk i sin avhandling.

18 november 2014

Örebro läns landsting var först i landet med att erbjuda alla gravida gratis KUB-test och introducerade samtidigt en modell där kvinnan och partnern erbjuds riktad information i två steg.

Inger Wätterbjörk har i fyra delstudier i sitt avhandlingsarbete beskrivit gravida kvinnors och deras partners erfarenheter och upplevelser av modellen.

Besök på lika villkor

Den innebär att barnmorskan ger en kort information om fosterdiagnostik när den gravida kvinnan gör sitt första besök i mödrahälsovården. Sedan erbjuds kvinnor eller par som vill ha mer information ett utökat samtal inriktat på fosterdiagnostik. Då vid ett separat besök hos en specialutbildad barnmorska.

Partners som deltog i ett andra samtal upplevde det som ett besök på lika villkor och kände sig mer delaktiga än i andra graviditetsbesök och paren uppskattade att det skedde med en annan barnmorska än deras vanliga.

En del par fick ny kunskap, andra kompletterade sina tidigare kunskaper och såg informationssamtalet som ett tillfälle att ställa frågor. Några hade velat ha mer djuplodande och individuella samtal till exempel om etiska frågeställningar.

Intrång i familjesfären

För några par ökade oron över kromosomavvikelser med den kunskap de fick. Men oron var övergående och hade lett till att paret pratade mer med varandra om oron och om hur det skulle bli om de fick ett barn med speciella behov, samtal de annars inte skulle ha haft.

Par som inte deltog i det utökade informationssamtalet avstod antingen för att de redan visste vad de behövde för att bestämma sig eller inte ville veta mer om fosterdiagnostik för att det skulle öka oron kring graviditeten.

Andra avstod för att de såg samtalet som ett accepterande av fosterdiagnostik och uppfattade det som negativt. Som samhällets intrång i familjesfären och en spegel av en samhällssyn där bara vissa människor ska få födas.

Några ångrade sig

95 procent av kvinnorna och 96 procent av deras partners ansåg att paret hade fattat beslutet att genomföra eller inte genomföra KUB-test tillsammans. Nästan lika många ansåg att det hade varit ett okomplicerat beslut som de i efterhand var nöjda med. Sex procent såg beslutet som svårt eller mycket svårt.

Alla gravida kvinnor ska erbjudas information om fosterdiagnostik. Professionerna har enats om att den ska innehålla vad testerna visar, deras egenskaper och följderna av möjliga testresultat.

Inger Wätterbjörk försvarar sin avhandling Couples´experiences of an extended information visit about prenatal screening – decision making and satisfaction vid Örebro universitet den 21 november.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida