Beslutsstöd för prevention i äldrevård

10 januari 2005

Nu finns en modul i det datoriserade beslutsstödet SRÅ (symtom, råd och åtgärd) som ska hjälpa sjuksköterskor i äldrevården att föreslå preventiva och hälsofrämjande åtgärder. I modulen Äldre SRÅ finns förslag på åtgärder inom bland annat områdena kost, fysisk aktivitet, tobak och gemenskap.

SRÅ är ett medicinskt inriktat system och uppbyggt på frågor som sjuksköterskan ska ställa till patienten för att kunna bedöma vilka åtgärder som ska vidtas. Bertil Marklund, läkare och docent som har utvecklat programmet, poängterar att det förutsätter sjuksköterskans kompetens.

– Det är en »checklista« och kan aldrig ta över sjuksköterskans tänkande, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida