Beteendemedicin vid ryggbesvär bara effektivt för kvinnor

2 september 2005

Ett beteendemedicinskt program för rehabilitering vid nack- och ryggvärk är en kostnadseffektiv metod att förbättra hälsan och öka återgången till arbete hos kvinnor. Det är slutsatsen i en treårig svensk studie. För män noterades varken förbättrad hälsa eller ökad återgång till arbete.

Forskarna lottade deltagarna, som var sjukskrivna, till en av fyra behandlingar: beteendeorienterad sjukgymnastik, kognitiv beteendeterapi, beteendemedicinsk rehabilitering som bestod av de båda föregående tillsammans eller sedvanlig behandling.

Forskarna har ingen säker förklaring till skillnaden mellan män och kvinnor, men nämner bland annat olikheter i följsamhet till behandlingsplaner och beteendeförändringar som tänkbara orsaker.

Källa: Pain 2005; 115: 273-283

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida