Bevara distriktssköterskans yrkesroll

Varför uppfinna distriktssköterskan på nytt? Bevara distriktssköterskans kunskap som generalist.

3 oktober 2008

Med en viss känsla av skadeglädje kan vi i Göteborgs-Posten 080904 läsa att det är så fantastiskt att man inrättat tjänster där »äldresköterskor« gör hembesök hos äldre.

Vi är fyra distriktssköterskor med 20-30 års erfarenhet. Vi har under största delen av vår yrkesverksamma tid arbetat som traditionella distriktssköterskor, vilket innebär att vi hade ett områdesansvar och jobbade på fältet. Vi kände befolkningen i området, såväl gammal som ung. Vi gjorde regelbundet hembesök hos gamla personer som behövde vår kompetens.

Dessa personer fick vi oftast kännedom om genom hemtjänsten (som vi hade ett nära samarbete med), anhöriga eller grannar.

Sedan ett antal år har man radikalt ändrat distriktssköterskans verksamhet och använder henne nu som »doktorns förlängda arm« på vårdcentralen. Det är inte tänkt att hon ska få verka ute på fältet.

Vi jobbar träget genom distriktssköterskeföreningen med att bevara distriktssköterskans stora förtroende hos befolkningen. Inrätta inte nya tjänster eller funktioner som redan finns!

Vi distriktssköterskor besitter en gedigen kunskap och erfarenhet. »Vi är specialister på att vara generalister.«

TEXT:
– Fyra distriktssköterskor som har valt att arbeta som skolsköterskor:
Annika Lundius
Annica Rönnberg-Svensson
Ulf Berglund
Christina Hammenfors

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida