Biblioteksservice på nätet

10 januari 2005

Hur skriver man en cv? Vad finns om kriminalvårdens historia? Jag behöver tips för min uppsats om sjukhus och vård! Frågorna till jourhavande bibliotekarie spänner över ett brett fält.

Det hela började som ett försök inom ramen för Nätuniversitetet 2003, men från årsskiftet är verksamheten permanentad under Kungliga bibliotekets, kb, ansvar.

Jourhavande bibliotekarie kan man kontakta över nätet. Varje kväll mellan klockan 18 och 22 och lördag/söndag mellan 13 och 17 finns det en bibliotekarie som svarar så snart han eller hon kan. I dag deltar 15 universitets- och högskolebibliotek, men de blir fler hela tiden.

– Hittills har vi bara fått några få frågor per kväll, berättar Lars-Olof Hansson på Sveriges Lantbruksuniversitets bibliotek, jourhavande bibliotekarie den kväll Vårdfacket tar kontakt.

Servicen är främst av typen hjälpa vidare. »Pedagogisk service« kallar Lars-Olof Hansson det. Några böcker kan man inte låna av jourhavande bibliotekarie.

Han berättar också att man framöver kommer att samarbeta med folkbiblioteken, som har en motsvarande tjänst Fråga biblioteket. www.netuniversity.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida