Bidrag till
kunskap om alkohol

7 oktober 2005

Landstingen kan söka medel hos regeringen för att öka primärvårdens möjligheter att förebygga alkoholskador. Tanken är att pengarna ska bidra till att samtal om alkohol får en självklar plats i det vardagliga mötet med patienterna. Det är framför allt fortbildning av personal, utveckling av rutiner och system för uppföljning som regeringen vill stödja. En förutsättning är att landstingen själva står för halva kostnaden. Ansökan med

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida