Bidrag till »Vårdalinstitut«

8 maj 2000

Vårdalstiftelsen använder 10–15 miljoner kronor per år de kommande fem åren för att stödja bildandet av ett »Vårdalinstitut« för tvärvetenskaplig forskning inom vårdområdet. Stiftelsen bjuder nu in de svenska universitet som har forskningsverksamhet, bland annat på medicinområdet, att söka bidrag för att starta ett sådant institut. Ett grundkrav är att universitetet söker bidraget tillsammans med en eller flera sjukvårdshuvudmän som också deltar i finansieringen av forskningen. Vid institutet ska forskare från olika områden tillsammans bedriva forskning som har betydelse för helhetssynen på patienten, de närstående och vårdprocessen.

Ansökan ska lämnas till Vårdalstiftelsen senast 5 juni. Upplysningar lämnas av verkställande direktör Ewa Ställdal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida