»Bilda nätverk kring de nya sjukdomarna«

3 september 2001

Vårdpersonal som möter patienter med »de nya sjukdomarna« bör bilda nätverk. Det föreslår den arbetsgrupp som har arbetat med frågan på uppdrag av Vårdalstiftelsen och Statens folkhälsoinstitut. Uppdraget var bland annat att identifiera de sjukdomar och sjukdomssymtom som kan hänföras till överkänslighetsreaktioner som inte är allergi, att redovisa den forskning som finns samt att föreslå hur fortsatt forskningsarbete bör bedrivas. Bland de områden som hör till »annan överkänslighet« återfinns elkänslighet, fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom; områden där det fortfarande saknas forskning. Förutom bildandet av nätverk föreslår arbetsgruppen att förutsättningarna för forskning på olika sätt förbättras.

Rapporten From witchcraft to science finns på Vårdalstiftelsens hemsida
www.vardal.se och kan även beställas via e-post: info@vardal.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida