Bildanalys ger säkrare prognos för cancerpatienter

Med hjälp av en ny metod för digital bildanalys av celler går det att göra betydligt säkrare prognoser för patienter som drabbas av cancer än vad dagens diagnostiska analysmetoder medger.

9 februari 2004

Resultatet måste bekräftas i ytterligare studier innan metoden kan användas kliniskt. Det säger civilingenjören Carolina Wählby vid centrum för bildanalys på universitetet i Uppsala. Hon har utvecklat digitala bildcytometri-metoder som gör det möjligt att fotografera, filma och analysera specifika proteiner i vävnadspreparat och odlade levande celler.

– Målet är att automatisera metoden så pass att vi kan analysera lika stora volymer av celler som med traditionell flödescytometri, säger hon.

En av metoderna går ut på att cellcykelreglerande proteiner i celler färgas med fluorescensmärkta antikroppar.

Därefter fotograferas de med en digitalkamera fäst på ett fluorescensmikroskop. Den relativa koncentrationen av olika signalsubstanser beräknas sedan automatiskt i ett bildanalysprogram.

En av de upptäckter som Carolina Wählby har gjort med den nya metoden är att ju aggressivare en tumör är desto mer förändrat tycks cellernas cyklin e-uttryck vara. Cyklin e dröjer kvar i tumörcellerna och finns kvar samtidigt med cyklin a, i stället för att brytas ned.

Hon har bland annat studerat tumörmaterial från tolv patienter med cervixcancer. Med klassisk visuell analys av morfologin i tumörerna gick det inte att avgöra skillnader i prognosen för patienterna. I efterhand visar det sig dock att en stor andel av cellerna i de tumörer som dödade patienterna inom tre år innehöll cyklin e och cyklin a samtidigt. Tumörerna hos de patienter som var friska sex år efter diagnosen innehöll betydligt lägre andel celler med förändrat cyklin e-uttryck.

På Karolinska institutets centrum för cancerforskning i Stockholm försöker man nu bekräfta resultaten på ett betydligt större patientmaterial.

Vi har också gjort en stor studie på olika typer av odlade celler. Den visar att det här förhållandet tycks vara generellt för ett stort antal cancerformer, säger Carolina Wählby.

Metoderna och resultaten presenteras i hennes doktorsavhandling: Algorithms for applied digital image cytometry.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida