Världsaidsdagen

Bilderböcker ska göra det lättare att prata om hiv

Bilderböcker ska göra det lättare att prata om hiv
I bilderboken "Mitt nya plåster" av Hannah Arnesen berättar femåriga Lo för sin bästis att hon har hiv. Boken ingår i ett nytt stödmaterial som ges ut inom projektet "Vän med virus". Illustration: Hannah Arnesen.

I dag uppmärksammas de 38 miljoner människor i världen som lever med hiv. Trots att bromsmediciner gör det möjligt att leva ett långt och friskt liv är det svårt för många att prata om sjukdomen. Nu lanseras ”Vän med virus”, ett nytt stödmaterial för att göra det lättare. ”Den röda tråden är att normalisera hiv, att det är en sjukdom bland andra”, säger barnsjuksköterskan Vendela Hagås.

Vid gungställningen berättar femåriga Lo för bästisen Salem att hon har hiv.

”Vad är det?” undrar han.

Fantasin skenar. Är det en person? Vilken färg har det? Går det att äta? Och hur får man det? Genom att äta gift? Eller kanske av att gunga för högt?

Nej, så spännande är det inte.

”Det är ett virus som jag har i min kropp. Om jag tar medicin så sover det”, förklarar Lo.

Bok, film och hemsida

”Mitt nya plåster” är en av de två bilderböcker som ingår i stödmaterialet som tagits fram inom projektet ”Vän med virus”, ett samarbete mellan Noaks Ark, Astrid Lindgrens barnsjukhus och Barnhivcentrum och som finansieras av Allmänna arvsfonden. I den andra boken, ”Något att berätta”, ska en mamma tala om för sina barn varför hon medicinerar. Båda är skapade av författaren och illustratören Hannah Arnesen.

Vendela Hagås på releasefesten. Foto: Lennie Lindberg.

I materialet ingår även en animerad film där 11-åriga Nina berättar om sin vardag med innebandy, skola och kompisar, en hemsida för ungdomar med texter som bygger på intervjuer med tonåringar mellan 15 och 19 år samt ett pedagogiskt samtalsstöd där hiv, mediciner och celler förklaras med hjälp av bilder.

– Den röda tråden är att vi vill normalisera hiv, förmedla att det är en sjukdom bland andra, säger barnsjuksköterskan Vendela Hagås som arbetar på Barnhivcentrum.

Rädslor lever kvar

I enkätstudien ”Leva med hiv”, som genomfördes 2014, uppgav 78 procent av de som deltog att de kände en hög grad av oro att berätta om sin hivstatus. Vendela Hagås erfarenhet är att en del vuxna bär med sig negativa erfarenheter och rädslor kopplat till sjukdomen.

­– Det måste vi respektera. Men en av våra viktigaste uppgifter är att ge möjlighet till samtal, att lyfta upp och resonera kring nya alternativ och stötta de vuxna i att våga öppna sig. Jag tror att tystnad och familjehemligheter aldrig är hälsosamma, vare sig för barn eller vuxna, säger Vendela Hagås.

Hiv i Sverige och världen

I Sverige lever cirka 8 000 personer med hiv. Omkring 10 procent antas ha en hivinfektion utan att veta om det. Medianåldern för hivdiagnos är 44 år.

I världen lever omkring 37,9 miljoner personer med hiv. En fjärdedel av dessa känner inte till att de har en hivinfektion.

2018 diagnosticerades 1,7 miljoner personer med hiv internationellt. Cirka 62 procent av de som lever med hiv har tillgång till hivmediciner.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Hon poängterar dock att allt fler som lever med hiv har en avdramatiserad inställning och är öppna gentemot sin omgivning:

– Den som har tillgång till mediciner är frisk och kommer att leva ett långt liv. Viruset kan inte föras över till någon annan, du kan till exempel få friska barn och du kan ha oskyddat sex. Du är inte heller begränsad i dina studie- eller yrkesval.

Kan användas i vård och skola

I Sverige lever i dag 120-130 barn med hiv. ”Vän med virus” riktar sig framför allt till dem, deras kompisar och anhöriga.

– Barn har sällan några fördomar om hiv, säger Vendela Hagås. Ur ett barnperspektiv har de rätt att kunna få prata om hiv och ställa de frågor de har. Jag tänker att familjer ser olika ut och man definierar själv vilka som tillhör familjen. Och även om man själv inte lever med biologiska barn så har de flesta människor barn i sin närhet. Det här materialet kan användas i ett bredare sammanhang. Man kan läsa böckerna eller se filmen tillsammans med sitt barnbarn eller med sina vänners barn.

”Vän med virus” är även utformat för vårdpersonal och pedagoger som vill informera om hiv i skola och förskola.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida