”Billigare med sjuksköterskor”

Motivet att bemanna Scandinavian Heart Center med bara sjuksköterskor är dels att det fungerar bra, dels att det är billigare, enligt ägaren Gambro.

8 september 1997

Karl-Axel Axelsson är styrelseordförande för Scandinavian Heart Center (SHC) och VD för Gambro Norden.

– Det krävs nog ett totalt inflytande för att driva en sådan här verksamhet på ett rationellt sätt. Vi ville också ha ett tydligt ledarskap gentemot vår förhandlingspart på andra sidan bordet, den offentliga vården, säger Karl-Axel Axelsson som en förklaring till varför Gambro bestämde sig för att ta över hela aktieportföljen 1994.

Gambro var dessutom ensamt bland de tidigare ägarna om att vara verksam inom det medicinska området.

Åren närmast efter övertaget präglades av rationaliseringar för att pressa kostnaderna, bland annat bantades administrationen kraftigt. I höstas kröntes omorganisationen med att en sjuksköterska, Agneta Lindahl, utsågs till VD. Det var inte någon uttalad policy från Gambro som låg bakom valet, utan det handlade mer om att finna rätt person att leda bolaget.

– Hon har under flera år haft en central position på kliniken och har den kompetens och kännedom om verksamheten som krävs av en VD. Vi ansåg också att det var en stor fördel att hon var sjuksköterska eftersom de har de professionella egenskaper som krävs för att leda en så pass specialiserad verksamhet.

Gambro tog över en befintlig organisation som visade sig fungera bra och det har inte varit aktuellt att ändra den och exempelvis anställa läkare. Det finns flera skäl till detta, menar Karl-Axel Axelsson.

– Dels är det en del av vårt samarbete med Sahlgrenska att vi använder oss av läkarnas överkapacitet, dels är det en ekonomisk fråga. Vi har tidigare haft en läkare anställd, men eftersom vi trots det fick hyra in fler läkare så blev det för dyrt. Det är billigare att driva kliniken med bara sjuksköterskor anställda.

Efter några tuffa år går SHC i dag med vinst, men Gambro har inga planer på att utvidga sitt engagemang i privata hjärtkliniker trots att behovet av by-pass-operationer är stort i landet.

– Vi betraktar SHC som en isolerad företeelse. Ska vi starta ännu en privat klinik sker det sannolikt inom dialysområdet.
Gambro är i dag, helt eller delvis, ägare till två dialyskliniker i landet.

Samarbetet med Sahlgrenska sjukhuset är ett bra exempel på hur Gambro vill arbeta, menar Karl-Axel Axelsson.

– Vår policy är att ingå avtal med en klinik som har en hög belastning och hjälpa dem i deras verksamhet. Huvuduppgiften för SHC är att avlasta Sahlgrenska och samarbetet med sjukhuset måste fungera om kliniken ska överleva. Men om vi kan hjälpa andra kliniker att korta sina köer så gör vi naturligtvis det gärna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida