Biobanker måste få samtycke från provgivaren

1 oktober 2001

Hanteringen av vävnadsprover eller delar av prover får inte ske i vinningssyfte och samtycke måste inhämtas från de personer vars prov ska användas. Det skriver regeringen i det lagförslag om biobanker i hälso- och sjukvården som lämnades till lagrådet i slutet av augusti.

Alla biobanker ska registreras hos Socialstyrelsen som också ska utöva tillsynen över dem. Innan beslut tas om att inrätta en biobank för forskningsändamål ska en forskningsetisk prövning göras. En sådan prövning ska också göras då en biobank lämnar ut prover

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida