Biobanksföretaget Uman Genomics går i graven

Efter sju svåra år upphör det omtvistade biobanksföretaget Uman Genomics i Umeå. Bolagsstyrelsen har beslutat att företaget ska likvideras.

23 augusti 2006

– En viktig orsak är de svårigheter som vi har haft med den medicinska biobanken. Vi har kommit till vägs ände. Det har helt enkelt inte gått att förverkliga bolagets affärsidé, säger Jan-Erik Ögren, universitetsdirektör och styrelseledamot för Uman Genomics största ägare, Umeå universitetet.

Medicinska biobanken vid universitetet i Umeå innehåller cirka 100 000 prover som har samlats in från hälsoundersökningar på västerbottningar sedan 1985.

Därutöver finns ett 50-tal mindre samlingar med prover från andra forskningsprojekt. Även material som har samlats in från nationella studier förvaras i biobanken. Allt detta material kan bland annat användas för att studera olika samband mellan sjukdomar och genetiska anlag.

Upprörda forskare

Det var på initiativ av landstinget i Västerbotten och universitetet som bolaget Uman Genomics bildades 1999 och i ett slag fick ensamrätten att kommersialisera all den information som kan genereras ur biobankens provsamlingar.

Redan vid etableringen stötte företaget på patrull. Forskarna på universitetet blev heligt förbannade. De västerbottningar som i åratal hade lämnat prover till banken hade gjort det i helt andra syften än vad Uman Genomics ville använda dem till, hävdade de bland annat.

Sedan dess har striderna avlöst varandra och i princip har företaget inte haft någon verksamhet under de senaste tre åren. Fortfarande pågår en rättslig process i kammarrätten kring frågan om vem som är huvudman för biobanken.

Långsiktig lösning på gång

Istället för att låta ett ensamt bolag som Uman Genomics driva de kommersiellt gångbara projekten har det nu bildats ett nytt bolag – Umeå Biotech Incubator – som har till syfte att stödja enskilda forskare och forskargrupper att utveckla kommersiellt gångbara idéer.

Det bolaget ska inte i egen regi driva några kommersiella projekt.

– Vi är på god väg att hitta en bra långsiktig lösning, och det känns bra. Men innan alla detaljer är klara vill jag inte gärna säga mer, säger Göran Hallmans, biobankens grundare och den som hårdast motsatt sig konceptet Uman Genomics.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida