Biomedicinsk analytikerexamen

4 maj 1998

 ”Tillräckliga kunskaper i biomedicinsk laboratorievetenskap. Förmåga att arbeta självständigt som biomedicinsk analytiker, och kunskap att utnyttja och utveckla metoder och tekniker för att underlätta diagnostik och behandling till gagn för patienten.

En utvecklad självkännedom och inlevelse som genom ett etiskt förhållningssätt och en helhetsbild av människan ökat förmågan att värna om patient och patientprov. Samt de kunskaper i ekonomi och organisation som är av betydelse för hälso- och sjukvården.”

Så lyder de mål som IBL (Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap) och Vårdförbundet på förfrågan av Högskoleverket listar i sitt förslag till examensbeskrivning för en skyddad biomedicinsk analytikerexamen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida