Biomedicinska analytiker i Sverige och Chile samarbetar

3 september 2001

Via den internationella organisationen IAMLT (International association of medical laboratory technologists) har ett nytt samarbete mellan Vårdförbundet och den chilenska motsvarigheten till svenska IBL (Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap) inletts. Chiles biomedicinska analytiker vill främst ha hjälp med att skapa bättre fortbildningsmöjligheter, få bättre tillgång till ny kunskap via Internet samt höja yrkets status i den chilenska vården.

Det framkom vid en första förstudie som i våras genomfördes på plats i Chile av biomedicinska analytikerna Anita Larsson, Lena Morgan och Eva Andegren samt Vårdförbundets internationellt ansvariga ombudsman Eva Szutkowska. Under en veckas besök hann de besöka ett tiotal chilenska laboratorier samt hålla flera föreläsningar för chilenska biomedicinska analytiker.

– Generellt kan man säga att de biomedicinska analytikerna i Chile får en mycket gedigen universitetsutbildning. Den är femårig och omfattar förutom laboratorievetenskap även ämnen som radiologi, oftalmogi och fysiologi. Vad de bland annat vill ha hjälp med är att professionalisera den del som rör laboratorievetenskap och renodla biomedicinska analytikernas roll, säger Eva Szutkowska.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida