Biomedicinska analytiker varslade i Sörmland

Minst tio biomedicinska analytiker förlorar jobbet när Nyköpings lasarett går över till patientnära analyser. I fortsättningen ska deras jobb skötas av undersköterskor som har snabbutbildats.

I mitten av april varslade laboratorieföretaget Capio Diagnostik 12 anställda vid avdelningen för klinisk kemi på Nyköpings lasarett. Vilka som får gå är ännu inte färdigförhandlat men av de totalt 21 personer som arbetar inom verksamheten är två undersköterskor och resten biomedicinska analytiker.

– Detta har vi befarat hela tiden, även om vi väl inte riktigt trodde att det skulle gå så här långt, säger biomedicinska analytikern Birgitta Birkestam som är förtroendevald för Vårdförbundet och personalrepresentant i Capio Diagnostiks styrelse.

Det är inte mot företaget som hon och hennes kolleger riktar sin kritik utan mot Landstinget Sörmland som har låtit snabbutbilda sina egna undersköterskor i laboratoriekunskap. Tanken är att de ska ta över arbetsuppgifterna på de patientnära laboratorierna, som anses vara mindre kunskapskrävande.

– Framför allt är vi oroade över patientsäkerheten. Torrkemin med de enklare instrumenten klarar de säkert. Men på minilabbet ska de även ansvara för våtkemin och avancerade hematologiska analyser där det behövs betydligt mer kunskap för att kunna göra korrekta bedömningar och kunna fatta de rätta besluten, säger Birgitta Birkestam.

Så småningom väntas även sjukhusen i Katrineholm
och Eskilstuna införa minilaboratorier varför flera uppsägningar är att vänta i regionen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida