Biosensor som kan upptäcka infektioner och cancer

Biosensor som kan upptäcka infektioner och cancer
En integrerad biosensor innehåller biologiska eller syntetiska komponenter, som reagerar på ett prov, exempelvis en droppe blod som tillsätts. Reaktionen omvandlas till en elektronisk signal som är proportionell mot halten av den sökta substansen. Resultatet av mätningen avläses direkt på displayen.Foto: Acreo

Forskare i Linköping har byggt en prototyp till en liten och billig biosensor som kan användas för att upptäcka och övervaka olika infektioner och sjukdomar som cancer.

20 augusti 2013

Biosensorer används inom medicinen för att upptäcka och undersöka halten av olika ämnen, ett exempel är blodsockermätare för diabetiker.

Nu har forskare vid Centrum för biosensorer och bioelektronik i Linköping, tillsammans med forskningsinstitutet Acreo, byggt en prototyp till en liten biosensor som kan användas för att upptäcka infektioner och sjukdomar som cancer.

Trycks på plast eller papper

I produktionen kan den tryckas direkt på plast eller papper och vid större volymer skulle sensorerna inte kosta mer än ca fem kronor.

– I framtiden kan biosensorer få stor betydelse för upptäckt och kontroll av njursjukdom, hjärtsjukdom och cancer. De kan också spela en viktig roll för individanpassad vård genom att erbjuda möjligheter till snabb genetisk analys, säger Professor Anthony Turner, föreståndare för Biosensors and Bioelectronics center vid LiU.

Digital hälsomässa

Prototypen visas upp under Digital health days som hålls på Stockholmsmässan den här veckan.

På mässan kan man se en hel del av det som kanske kommer att bli framtiden inom hälso- och sjukvården. Nya diagnosmetoder, vetenskapliga upptäckter och den snabba digitala utvecklingen gör att vi står inför en medicinsk revolution, menar bland andra Steven Burrill, forskare inom life science, som medverkar på det inledande seminariet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida