Bistånd till hälsoarbete menar svenskarna

14 april 1997

Drygt tre fjärdedelar av svenskarna vill att biståndet till utvecklingsländerna ska vara hälsoinriktat. De vill att regeringen ska stödja biståndsprojekt med familjeplanering och projekt som förbättrar kvinnors liv. I övriga Europa tycker endast 20 procent av de tillfrågade att biståndet ska gå till hälsoarbete. Det visar en undersökning gjord av FNs befolkningsfond UNFPA där personer i tretton europeiska länder fått frågor om hur de tycker att biståndet ska användas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida