Biståndsarbetare blev av med sin tjänst

När en ambulanssjuksköterska i Västmanland inte fick tjänstledigt för att slutföra ett FN-uppdrag i Kosovo kände han sig tvingad att säga upp sig. Arbetsgivaren ändrade sig sedan, men sjuksköterskan får inte behålla sin gamla tjänst.

Ambulanssjuksköterskan har arbetat för fn med minröjning i Kosovo, som sjukvårdsexpert för Räddningsverket. Sedan 1999 har han, förutom under en kort period, varit tjänstledig från landstinget.

När han under tre månader i höst ville ha fortsatt tjänstledighet för att kunna avsluta projektet sa verksamhetschefen nej. Motiveringen var brist på sjuksköterskor och specialutbildad personal.

Eftersom sjuksköterskan inte ansåg att han kunde hoppa av –bland annat skulle en utvärdering av hela arbetet i Kosovo göras under hösten – valde han att säga upp sig från ambulanssjukvården där han hade varit anställd sedan 1972.

Då agerade Vårdförbundet i Västmanland. Kontakt togs bland annat med Räddningsverket och personaldirektören i landstinget, Lena Burström. En överläggning mellan Vårdförbundet och arbetsgivaren ledde till att sjuksköterskan får tjänstledigt. Däremot får han inte behålla sin tidigare tjänst utan placeras i poolen, i alla fall tills vidare. Vid överläggningen sa landstingets representant att man kanske kan ordna en fast tjänst när mannen kommer hem från Kosovo.

Fotnot: Inom den privata, kommunala och landstingssektorn finns det inga centrala rekommendationer om att man ska ge tjänstledigt för biståndsarbete.

I stället avgör den enskilde chefen om någon ska få tjänstledigt, om inte till exempel ett landsting eller en kommun utfärdat egna direktiv. Några sådana finns inte i Västmanland. Inom staten däremot kan man nekas tjänstledigt bara om det finns synnerliga skäl.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida