Blandat mottagande av vårdpolitiska idén

Jättebra! Det stämmer bra med våra egna idéer. Så har reaktionen på Vårdförbundets vårdpolitiska idé varit i en rad landsting, bland annat i Dalarna och Västerbotten. Ännu har det dock inte lett till några konkreta resultat.

7 april 2003

Avesta, Mora, Falun, Ludvika, Borlänge: fem möten i höstas där företrädare diskuterade Vårdförbundets vårdpolitiska idé. Kärnfrågorna var: Hur bör hälso- och sjukvården se ut i Dalarna utifrån idén? Vilken är medlemsnyttan? Vad är viktigt att tänka på inför framtiden?

Många tankar och idéer kom fram, bland annat om ökad tillgänglighet, bättre samarbete mellan primärvård och slutenvård och större chans att som patient hamna rätt redan från början.

Likartade tankar
Samtidigt träffade ledamöter i avdelningsstyrelsen en rad representanter för arbetsgivarna (politiker, tjänstemän och chefer) för att berätta om förbundets syn på den framtida hälso- och sjukvården.

? Vi uppfattade då att arbetsgivaren har mycket likartade tankar om hur organisationen ska se ut i framtiden. Vad det innebär är dock oklart när det ställs mot den ekonomiska verkligheten, bristen på pengar, säger Stefan Larsson, Vårdförbundets ordförande i Dalarna.

Ungefär samtidigt diskuterades den vårdpolitiska idén vid en rad företrädarutbildningar samt företrädare- och medlemsmöten i Västerbotten. Och precis som i Dalarna fördes idén fram till politiker och tjänstemän i landstinget och i kommuner.

? Landstinget tyckte det var jättebra och sa att det nästan kunde vara deras egen idé, berättar Västerbottensordföranden Lena Sjölin.

Lika lätt har det inte varit att komma fram i kommunerna i Västerbotten. I Vilhelmina noteras till och med ett riktigt bakslag.

? Det var ett försök på gång, i stort enligt den vårdpolitiska idén. Genom att landstinget och kommunen skulle bilda ett nytt vårdförbund skulle gränserna mellan dem suddas ut.

Landstinget var positivt, men kommunen backade ur eftersom man såg sig som förlorare. Kommunledningen såg enbart utifrån kommunen, inte vad det innebar för patienterna eller personalen, säger Lena Sjölin.

Teaterföreställning
Dalarna och Västerbotten är två exempel på hur Vårdförbundets lokala avdelningar i hela landet efter kongressen förra året arbetat i alla led för att få gehör för den vårdpolitiska idén.

Några andra exempel:

I Blekinge har Vårdförbundet fått pengar för att i samarbete med teatergruppen Team K från Stockholm sätta samman en teaterföreställning med arbetsnamnet »Närvård ? en ny syn på vården«.

I Gävleborg åkte avdelningsstyrelsen runt i länet i ett så kallat utvecklingståg för att träffa företrädare och medlemmar.

I Kronoberg fick Vårdförbundet föra fram sina synpunkter i samband med en omorganisation i landstinget.

I Norrbotten presenterades idén för lärarna på institutionen för hälsovetenskap eftersom de bedöms ha en viktig roll i utformningen av framtidens vård.

I Västernorrland satte avdelningen samman ett eget dokument, »Vården i Västernorrland«, som skickades till landstingsstyrelsen, de politiska partierna  och kommunledningarna strax före valet i september.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida