Blåscancer upptäcks med screening i hemmet

1 december 2006

Screening med testremsa för att upptäcka blod i urinen är ett effektivt sätt att tidigt upptäcka blåscancer och tycks ge ökad överlevnad, enligt en amerikansk studie.

Forskarna lät 1 575 män som var 50 år eller äldre regelbundet testa sin urin i hemmet med en testremsa. Bestämda kriterier sattes upp för fortsatt undersökning. De anser att resultatet ger övertygande stöd för att göra en randomiserad, prospektiv studie.

Källa: Cancer 2006;107:2173-2179

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida