Bli sjuksköterska ? då finns det jobb!

Tillsammans med läkare har nyutexaminerade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker det lättast att få jobb. Det visar Högskoleverkets statistik som presenterades i dag.

2 november 2005

Högskoleverket har undersökt i hur stor utsträckning de
38 000 personer som tog sina examina läsåret 2001/2002 fått jobb året efter, det vill säga 2003. Det visar sig att 94 procent av läkarna fått jobb, 92 procent av sjuksköterskorna och 90 procent av de biomedicinska analytikerna. Genomsnittet för alla undersökta var 78 procent.

Statistiken visar också att det är svårare för personer med utländsk bakgrund att få arbete. Medan andelen av dem med svensk bakgrund som hade fått jobb var 80 procent, var andelen första generationens invandrare som fått jobb 73 procent och andra generationens 78 procent.

Bättre än 1996

Det gäller dock inte sjuksköterskor, som fått jobb i lika hög utsträckning oavsett etnisk bakgrund. Däremot stämmer mönstret in på de biomedicinska analytikerna.

? Det är en väsentlig skillnad nu jämfört med när statistiken började föras 1996, säger Torbjörn Lindqvist på Högskoleverket. Då examinerades vårdpersonal – liksom lärare – ut till en arbetsmarknad i kris.

År 1996 hade bara 61 procent av sjuksköterskorna som tog sin examen året innan fått arbete ? att jämföra alltså med årets 92 procent.

Att arbetsmarknaden för sjuksköterskor och lärare förändrats märks också på att andelen kvinnor som fått arbete ett år efter sin examen för första gången sedan 1996 är större än männens. 1996 var skillnaden 15 procentenheter till männens fördel, 2003 var den två procentenheter högre för kvinnor än för män.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida