Blivande pappor behöver eget stöd

6 april 2011

Papporna ser förlossningen som en gemensam process, men för att de ska kunna vara ett stöd för sin födande kvinna behöver de själva få stöd av barnmorskan. Det visar Åsa Prembergs doktorsavhandling Förstagångsfäders upplevelser av föräldrautbildning, förlossning och första året som far. ?

Hennes önskan är att barn­morsk­orna ska se fäderna som de indivi­der de är med olika be­hov. Det kan vara stärkande inte bara för honom själv utan även för hans partner och framtida familj.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida