Blodprov ger osäkra borreliasvar

Det räcker inte att titta på antikroppar i blodet för att ställa diagnosen borrelia.?

7 november 2012

I takt med att fästingarna breder ut sig får laboratorierna allt fler prover för analys av fästingburna sjukdomar som TBE, borrelia och ehrlichios. ?

Att ställa diagnos är inte alltid helt enkelt, särskilt inte i en tidig fas av sjukdomen, berättade överläkare Ivar Tjernberg som föreläste på ett seminarium om fästingburna infektioner vid Diagnostikforum i Jönköping.??

— Det är viktigt att slå fast att diagnosen framför allt ställs utifrån kliniska symtom eftersom blodproverna kan visa fel, sade han.??

Vid ett blodprov letar man efter antikroppar mot borrelia. Men dels utvecklar bara hälften av patienterna antikroppar, dels kan det finnas kvar antikroppar i blodet från en tidigare utläkt borreliainfektion.?

En hittills opublicerad studie som Ivar Tjernberg gjort bland 1 100 blodgivare visar att mellan 10 och 15 procent av personerna har antikroppar mot borrelia i blodet. Bland äldre personer är det så många som 25 procent.?

— Det är alltså stor risk att få falskt positiva svar. Framför allt i endemiska områden, sade Ivar Tjernberg.

  • Mellan 5 000 och 10 000 personer drabbas varje år av borrelia.
  • 10 till 30 procent av fästingarna är bärare av borreliabakterier.
  • Bara en liten del av de som blir bitna av borreliafästingar får symtom.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida