Blodsjukdomar

9 februari 1998

Författare Gösta Gahrton, Bengt Lundh (red).
Titel Blodsjukdomar– lärobok i hematologi.
470 sidor.
Förlag Natur och Kultur 1997
(tredje reviderade upplagan).
Cirkapris: 969 kronor.
ISBN 91-27-04397-5.

Boken är en reviderad utgåva som egentligen är två böcker i en. Den omfattar också Morfologisk benmärgsdiagnostik som tidigare gavs ut separat. Samtliga kapitel i boken har aktualiserats och flera har skrivits om av nya författare. Tillägg har gjorts med kapitel som behandlar allmänna synpunkter på hematologisk neoplasi, flödescytometri och omvårdnad vid svåra blodsjukdomar. Bildmaterialet är utökat. Boken är i första hand avsedd för läkare under specialistutbildning men kan också användas av sjuksköterskor inom vissa specialiteter, biomedicinska analytiker och cytologassistenter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida