Blodsmitta. Fackligt samarbete för nollvision

7 november 2012

Cirka 10 000 medlemmar i Vårdförbundet, Kommunal och Vision ingår i en nyligen påbörjad enkätundersökning med frågor om arbetsmoment som kan leda till stick- och skärskador. Syftet är att öka medvetenheten om vikten av att använda stickskyddade produkter.

Fackförbunden vill också få svar på hur säkerhetstänkandet är inför en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket, som kommer med anledning av ett nytt EU-direktiv om att förebygga stick- och skärskador.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida