Bloggar ny väg till kunskap för sjuksköterskestudenter

Bloggar ny väg till kunskap för sjuksköterskestudenter
Elena Larsson och Pernilla Anumat har analyserat bloggar för att följa patienter i samband med gastric by-pass operation. Foto: Privat

De följde bloggande patienter före och efter gastric bypass-operation.

Bloggar är ett användbart sätt att få kunskap om hur patienter upplever sjukdom och behandling. I bloggar finns information som är svår att få tag i på annat sätt – både för patienter och för sjukvårdspersonal. Det visar en C-uppsats från två sjuksköterskestudenter vid hälsohögskolan i Jönköping.

– Patienten skriver vad den själv tycker är viktigt. Det kan vara lärorikt för sjukvårdspersonal att ta del av, säger Pernilla Anumat. Hon och kurskompisen Elena Larsson har analyserat bloggar från personer som genomgått gastric by-pass operation.

Strategier för att hålla vikten

Bloggarna visade sig fylla en viktig funktion för patienterna på flera sätt, bland annat socialt och för att hitta strategier att behålla en lägre vikt efter operation.

– I bloggen kan patienter utbyta erfarenheter med andra i samma situation, och reflektera kring det de går igenom, säger Elena Larsson.

För att behålla en lägre vikt var det viktigt att hålla motivationen uppe, och att hitta inspiration för att göra det, enligt resultatet i uppsatsen.

– En metod var att testa gamla kläder, som blivit för stora efter operationen. Ett tydligt bevis på att en person lyckats gå ner i vikt. För motivationen var det sociala stödet på bloggen också viktigt, säger Pernilla Anumat.

Magsäck som en espressokopp

De gastric by-pass opererade personerna hade försökt med andra viktminskningsmetoder tidigare, men misslyckats med dem. Efter operationen upplevde de på det hela taget bättre livskvalitet. Självförtroendet ökade, de blev mer utåtriktade och kunde vara med mer i sociala aktiviteter. Men förändringen gick snabbt och det kunde kännas svårt att hänga med sin egen kropp.

– Efter operationen är magsäcken stor som en espressokopp. Det kan upplevas besvärligt att behöva äta sakta, och ungefär varannan timme – det är ju något de kommer få göra hela livet, säger Pernilla Anumat.

– Målet med operationen är att gå ner i vikt, men det behöver inte betyda att personen mår fysiskt väl för det. Det var intressant att läsa vad som hände hos personerna förutom att de gick ner i vikt, säger Elena Larsson.

Ny metod för vårdpersonal

Sjuksköterskestudenterna följde bloggarna en månad innan operation, och tre månader efter.

– Bloggar är ett nytt sätt för vårdpersonal att få information om en sjukdom eller om personers upplevelser. Men det är inget vi har pratat om i utbildningen. Att vi valde att fördjupa oss i ämnet är kanske typiskt för vår generation där många bloggar av olika anledningar, säger Pernilla Anumat.

Fakta

  • Namn: Panila Anumat och Elena Larsson
  • Ålder: Båda 22 år.
  • Gör: går sista terminen på sjuksköterskeutbildningen vid hälsohögskolan i Jönköping
  • Framtidsplaner: Arbeta med barn
  • Aktuella: Har skrivit C-uppsatsen ”Hantering av livet i samband med att genomgå en gastric by-pass operation: En analys av bloggar”
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida