Bly ökar risken för grå starr

7 februari 2005

Bly är en riskfaktor för grå starr hos äldre, enligt amerikanska forskare. De fann ett samband mellan halten bly i skenbenet och risken för grå starr. Den högsta blyhalten gav 2,5 gånger större risk för grå starr än den lägsta.

Blodets blyhalt hade inget samband med ögonsjukdomen. Forskarnas förklaring är att blodhalten avspeglar den akuta exponeringen för bly, medan benets halt återspeglar den ackumulerade exponeringen under många år.

Trots att blyhalten i bensin har minskat finns bly i vår miljö i bland annat äldre målarfärg, äldre vattenledningar, kristallglas och blyglaserat porslin.

Källa: Journal of the American Medical Association 2004;292:2750-2754.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida