Böcker i korthet

7 september 2016

Arbetsrätt 2016. Aktuella lagtexter 1 juli 2016
?(Lars Åhnberg AB 2016)?

Arbetsrättens begrepp A-Ö
Agneta Bern ?& Helene Sjöman
?(Lars Åhnberg AB 2016)?

Neurofarmakologi för psykologer, psykoterapeuter och beteendevetare
Lotta ?Arborelius?
(Natur & Kultur 2016)?

Reproduktiv hälsa — barnmorskans kompetensområde?
Helena Lindgren m fl (red)?
(Studentlitteratur 2016)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida