Böcker i korthet

3 maj 2016

Träna läkemedelsberäkning
Beata Molin m fl?
(Liber 2015, ?5:e uppl)?

Hälsofrämjande omvårdnad. Bekräftande vägledning för att skapa sin egen hälsa
Ania Willman & Barbro Gustafsson?
(Studentlitteratur 2015)?

Människor med tvångstankar. Kliniska, allmänmänskliga och existentiella betraktelser?
Gunnar Skoog?
(Studentlitteratur 2015)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida