Böcker i korthet

5 januari 2016

Att möta den som sörjer. Flera perspektiv på sorg efter dödsfall?
Inger Benkel
?(Meyers 2015)?

Kulturkompetent omvårdnad
?Gloria Kersey-Matusiak
?(Studentlitteratur 2015)?

MI för praktiker. Stöd och vägledning för motiverande samtal?
Carl Åke Farbring & Stephen Rollnick?
(Natur & Kultur 2015)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida