Böcker i korthet

2 december 2015

Att leva med sjukdom
Siv Söderberg (red)
?(Studentlitteratur 2015)?

Stöd vid ?demenssjukdom och kognitiv svikt. En handbok ?i bemötande
Jane Cars & Beata Terzis?
(Gothia fortbildning 2015)?

Barn- och ungdomspsykiatri
Christopher Gillberg m fl (red)
?(Natur & Kultur 2015, 3:a uppl)

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida