Böcker i korthet nr 8-2016

Våldets kön. Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser?Gabriella ?Nilsson & Inger Lövkrona?(Studentlitteratur 2015)? Prehospital akutsjukvård?Björn-Ove Suserud & Lars Lundberg (red)?(Liber 2016, 2:a uppl)? Anestesi?Sten GE Lindahl m fl (red)?(Liber 2016, 3:e uppl)

3 augusti 2016

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida