Böcker i korthet

4 november 2015

Jag har celiaki. Barn och tonåringar om att leva med glutenintolerans
Anna-Maria Schröder (red)?
(Svenska celiakiförbundet 2015)?

Omvårdnadsdiagnoser. Definitioner och klassifikation 2015—2017?
Nanda international
?(Studentlitteratur 2015, 3:e uppl)?

Klinisk neurovetenskap
Bo Norrving m fl
?(Liber 2015)

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida