Böcker i korthet

2 november 2011

Psykiatri, själ —kropp — samhälle
Finn Skånerud m fl
(Liber 2010)

Mindfulness i äldrevården — en modell för medveten närvaro för äldre och deras vårdare
Lucia McBee
(Studentlitteratur 2011)

Kol, det går att behandla
Kjell Larsson
(Karolinska institutet University press 2011)

EKG — grunder, handledning vid tolkning och 101 kliniska fall
Lennart Jorfeldt
(Studentlitteratur 2011)

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida