Böcker i korthet

2 augusti 2017
 • Må dåligt – ?Om psykopatologi i vardagslivet?
  Jonas Ramnerö, Thomas Gustavsson, Tobias Lundgren?
  (Natur & Kultur?)
 • Traumatologi
  Sten Lennquist (red.)
  (Liber)
 • Sex och sam­levnad för nyanlända
  David Saleh
  (Gothia fortbildning)
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida