Böcker i korthet

6 april 2011

Omvårdnadsdiagnoser enligt Nanda
— definitioner och klassi­fikation 2009—2011
Nanda international
(Studentlitteratur 2010)

Klinisk utbildning i högskolan — perspektiv och utveckling inom verksamhetsförlagd utbildning
Ester Mogensen med flera
(Studentlitteratur 2010, 2:a upplagan)

Sårbehandling.
— katalog över sårprodukter 2011/2012
Sammanställd av Christina Lindholm & Margareta Grauers
(Gothia 2011)

Klinisk EKG-diagnostik
Sverker Jern
(Sverker Jern Utbildning AB 2010)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida