Böcker i korthet

5 december 2012

Äldres boende — forskningsperspektiv i Norden
Marianne Abrahamsson m fl (red)
(Studentlitteratur 2012)

Önh. Öron-, näs- och halssjukdomar, huvud- och hals-kirurgi
Matti Anniko (red)
(Liber 2012, 4:e uppl)

Patientologi. Personcentrerad vård i teori och praktik
Anne-Mette Graubæk (red)
(Natur & Kultur 2012)

Illustrerad farmakologi 2. Sjukdomar och behandling
Terje Simonsen m fl
(Natur & Kultur 2012, 2:a uppl)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida