Böcker i korthet

7 november 2012

Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar
Jan Marcusson m fl?
(Liber 2012)

Audit & Dudit. Identifiera problem med alkohol och droger
Anne H Berman m fl
(Gothia 2012)

Vardag med vestibulit. En bok om kärlek och smärta
Karin Didring
(Doob förlag 2012)

Dags för uppsats. Vägledning för litteraturbaserade uppsatsarbeten
Febe Friberg (red)
(Studentlitteratur 2012)

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida